Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Ngày 10/02 – Tâm Trí Bạn Có Nương Dựa Nơi Ngài Không?

Ngày 10/02 – Tâm Trí Bạn Có Nương Dựa Nơi Ngài Không?

“Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” (Ê-sai 26:3)

Tâm trí bạn đang nương dựa nơi Ngài hay đang bị đói khát? Sự đói khát của tâm trí, gây nên do tinh thần xao lãng, là một trong các nguyên nhân chủ yếu của sự kiệt sức và yếu đuối của đời sống một đầy tớ Chúa. Nếu bạn chưa hề dùng hết tâm trí mình để đặt chính bạn trước mặt Đức Chúa Trời, thì ngay bây giờ bạn hãy làm điều nầy đi. Không có lý do gì mà bạn cứ phải chờ đợi Đức Chúa Trời đến với bạn. Bạn hãy xoay tư tưởng bạn và mắt bạn khỏi gương mặt của các hình tượng và nhìn xem Ngài và được cứu (xem Ê-sai 45:22).

Trí não bạn là một món quà tuyệt diệu mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn, và bạn phải tận dụng món quà nầy cho Ngài. Bạn phải tìm hết mọi cách “bắt hết các ý tưởng làm (bạn) vâng phục Đấng Christ…” (2 Cô-rinh-tô 10:5). Sự kiện nầy sẽ là một trong các quyền lợi lớn lao nhất cho đức tin bạn khi thì giờ của thử thách đến, vì lúc đó đức tin của bạn và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ cùng làm việc với nhau. Khi bạn có các ý kiến và sự suy nghĩ qúy giá xứng đáng cho Đức Chúa Trời, hãy học so sánh và kết hợp các ý kiến và tư tưởng đó với các sự kiện xảy ra trong thiên nhiên – khi mặt trời lên buổi sáng và khuất bóng lúc chiều xuống, khi trăng sao toả ánh sáng long lanh giữa đêm trường, hay sự thay đổi của thời tiết bốn mùa. Bạn sẽ bắt đầu thấy mọi ý tưởng bạn đều đến từ Đức Chúa Trời, và tâm trí bạn sẽ không còn tùy thuộc vào những ý nghĩ tầm thường nhất thời của bạn nữa, nhưng sẽ luôn luôn được dùng cho công tác của Đức Chúa Trời.

“Chúng tôi đã phạm tội… và… cũng chẳng nhớ…” (Thi thiên 106:6-7). Hãy giục giã tâm trí bạn và tỉnh thức ngay tức khắc. Chớ nên tự nói với mình, “Nhưng hiện tại Đức Chúa Trời không nói chuyện với tôi.” Ngài chắc chắn có nói với bạn. Hãy nhớ lại bạn vốn là ai và ai mà bạn đang phục vụ. Hãy tự khuyến khích bạn nhớ lại, và tình thân ái của bạn đối với Đức Chúa Trời sẽ tăng gấp mười phần hơn. Tâm trí bạn sẽ không còn bị đói khát nữa, nhưng sẽ nhanh nhẹn và đầy nhiệt huyết, và niềm hy vọng của bạn sẽ rực rỡ không tả được.

-Nguồn: trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons