Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Ngày 12/02 – Sự Thành Tâm Lắng Nghe

Ngày 12/02 – Sự Thành Tâm Lắng Nghe

Sa-mu-ên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe!” (1 Sa-mu-ên 3:10)

Không phải vì tôi đã cẩn thận và chăm chỉ lắng nghe Đức Chúa Trời trong một sự việc, có nghĩa tôi sẽ nghe Ngài trong từng mỗi sự việc khác. Tôi tỏ ra thiếu tình yêu thương và sự kính trọng đối với Đức Chúa Trời bằng tấm lòng vô tình và tâm thần lạnh nhạt của tôi đối với những gì Ngài phán bảo. Nếu tôi yêu thương bạn tôi, tôi tự nhiên hiểu được điều mà bạn tôi muốn. Và Chúa Giê-su đã nói, “Các ngươi là bạn hưũ ta… ” (Giăng 15:14). Các điều răn nào của Cưú Chúa mà tôi đã không vâng theo trong tuần lễ nầy? Nếu tôi ý thức được đó là điều răn của Cứu Chúa Giê-su, tôi đã không cố tâm không vâng theo điều đó. Nhưng phần lớn chúng ta đã tỏ ra không kính phục Đức Chúa Trời một cách không thể tưởng được bởi vì ngay cả chúng ta không hề nghe tiếng Ngài. Và có thể lắm Ngài cũng chưa hề nói chuyện với chúng ta.
Mục tiêu của đời sống thiêng liêng tôi là được gần giống nhau với Cưú Chúa Giê-su Christ đến đỗi tôi sẽ luôn luôn nghe được tiếng Đức Chúa Trời và biết rõ Đức Chúa Trời lúc nào cũng lắng nghe tôi (xem Giăng 11:41). Nếu tôi hiệp một cùng Cưú Chúa Giê-su Christ, tôi sẽ nghe tiếng Đức Chúa Trời luôn luôn qua sự thành tâm lắng nghe của tôi. Một bông hoa, một cây xanh, hay một đầy tớ của Chúa đều có thể ở trong địa vị mang đến cho tôi sứ điệp của Đức Chúa Trời. Lý do ngăn trở tôi nghe tiếng Đức Chúa Trời là vì tôi luôn luôn chú tâm vào các sự việc khác. Đây không phải vì tôi không muốn nghe Đức Chúa Trời, nhưng vì tôi không tận hiến đúng vào các lĩnh vực của đời sống tôi. Tôi tận tâm cho các công việc, ngay cả cho công tác phục vụ, và cho lòng xác tín của riêng tôi. Đức Chúa Trời có thể nói bất cứ điều gì Ngài muốn, nhưng tôi vẫn không nghe Ngài. Thái độ của một đứa con của Đức Chúa Trời là phải sẵn sàng nói lên, “Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe.” Nếu tôi không phát triển và nuôi dưỡng thái độ thành tâm lắng nghe nầy, thì tôi chỉ có thể nghe tiếng Đức Chúa Trời trong một vài thì giờ nào đó thôi. Đối với các thì giờ khác tôi trở nên như điếc đối với Ngài vì tâm trí tôi đặt vào các sự việc khác – các sự việc mà tôi nghĩ tôi cần phải làm. Đây không thể gọi là sống một đời sống của đứa con của Đức Chúa Trời. Bạn có nghe tiếng Đức Chúa Trời hôm nay chưa?

-Nguồn: trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons