Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Ngày 13/02 – Kỷ Luật Của Sự Lắng Nghe

Ngày 13/02 – Kỷ Luật Của Sự Lắng Nghe

“Lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng; và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà” (Ma-thi-ơ 10:27)

Thỉnh thoảng Đức Chúa Trời đưa chúng ta vào trong kinh nghiệm và kỷ luật của bóng tối để dạy chúng lắng nghe và vâng phục Ngài. Những con chim hót được dạy hót trong bóng tối, và Đức Chúa Trời đặt chúng ta dưới “bóng của tay Ngài” cho đến khi chúng ta học nghe tiếng Ngài (Ê-sai 49:2). “Lời ta phán cùng ngươi trong nơi tối tăm…” – hãy hết sức chú tâm khi Đức Chúa Trời đặt bạn vào trong bóng tối, và cầm giữ môi miệng bạn trong yên lặng đang khi bạn ở tại đó. Có phải hiện bạn đang ở trong bóng tối của hoàn cảnh riêng mình không, hay của chính đời sống bạn đối với Đức Chúa Trời? Nếu vậy, hãy cứ yên lặng. Nếu bạn mở miệng ra trong bóng tối, bạn sẽ nói lên với tính khí bất thường và sai lầm – bóng tối là nơi để lắng nghe. Đừng nên nói với người khác về việc đó; đừng đọc các sách vở để tìm cho ra lý do của bóng tối; chỉ hãy lắng nghe và vâng lời. Nếu bạn nói với người khác, bạn không thể nghe được điều Đức Chúa Trời đang nói với chính bạn. Khi bạn ở trong bóng tối, hãy lắng nghe, và Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn một sứ điệp vô cùng qúy giá cho một người khác nữa khi bạn trở lại với ánh sáng.

Sau mỗi lần ở trong bóng tối, chúng ta chắc phải kinh nghiệm được sự hoà trộn giữa vui mừng và hổ thẹn. Nếu chỉ có kinh nghiệm của sự vui mừng thôi, thì tôi e rằng chúng ta chưa hẳn đã nghe được tiếng Đức Chúa Trời. Chúng ta chắc chắn đã kinh nghiệm sự vui mừng vì nghe được tiếng Đức Chúa Trời, nhưng nhất là kinh nghiệm của sự hổ thẹn vì đã đánh mất biết bao thời gian trước khi lắng nghe tiếng Ngài! Tiếp theo đó chúng ta sẽ kêu lên. “Thật tôi đã quá chậm chạp trong sự nghe và hiểu được điều mà Đức Chúa Trời đã nói và đang nói với tôi!” Thực ra Đức Chúa Trời đã nói và đang nói trải qua biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Nhưng một khi bạn lắng nghe Ngài, Ngài sẽ ban cho bạn khả năng cảm biết sự hổ thẹn và sự hổ thẹn mang đến cho bạn một tấm lòng mềm mại – một đặc ân sẽ làm cho bạn luôn luôn lắng nghe Đức Chúa Trời – ngay cả chính giây phút nầy.

-Nguồn: trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons