Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Ngày 14/02 – Tôi Là Người Giữ Em Tôi Sao?”

Ngày 14/02 – Tôi Là Người Giữ Em Tôi Sao?”

“Chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống…” (Rô-ma 14:7)

Có bao giờ bạn nhận thức rằng trước mặt Đức Chúa Trời bạn là người có trách nhiệm về sự thiêng liêng đối với người khác không? Thí dụ, bất cứ lúc nào trong đời sống riêng tư của tôi nếu tôi tự cho phép mình xoay mặt khỏi Đức Chúa Trời, thì lúc đó mọi người chung quanh tôi sẽ bị đau khổ. Chúng ta “đồng ngồi trong các nơi trên trời…” (Ê-phê-sô 2:6). “Nếu có một phần nào chịu đau đớn, thì các phần khác đều cùng chịu…” (1 Cô-rinh-tô 12:26). Nếu bạn nhường bước cho sự ích kỷ của thể xác, sự bất cẩn của tâm trí, sự vô tình của tinh thần, hay sự yếu đuối thuộc linh, thì mọi người trong vòng liên hệ với bạn sẽ bị đau khổ. Nhưng bạn sẽ hỏi, “Ai là người đầy đủ để có thể sống một đời sống đạt đến một tiêu chuẩn quá cao như vậy?” Sự đầy đủ của chúng ta là từ Đức Chúa Trời…” và chỉ từ một mình Đức Chúa Trời mà thôi (2 Cô-rinh-tô 3:5).

“Chính người phải làm chứng về Ta…” (Công vụ 1:8). Có bao nhiêu người trong chúng ta sẵn sàng dành từng chút một của sức mạnh thể xác, trí não, tâm thần, và thuộc linh của chúng ta cho Cưú Chúa Giê-su Christ? Đây là ý nghĩa sát đúng của chữ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã dùng. Tuy nhiên đây là vấn đề của thời gian, do đó bạn hãy kiên nhẫn với chính mình. Tại sao Đức Chúa Trời đã để chúng ta sống động và có trên đất? Đây có phải đơn giản là chỉ để chúng ta được cưú và được nên thánh? Không, đây chính là để chúng ta đồng công làm việc với Ngài. Tôi có sẵn sàng trở nên bánh bị vỡ ra và rượu tuôn trào cho Ngài không? Tôi có sẵn sàng trở nên không giá trị gì đối với đời nầy ngoại trừ một mục đích và chỉ một mục đích đó mà thôi – được dùng làm một môn đồ, dù là đàn ông hay đàn bà cũng vậy, phục vụ Cưú Chúa Giê-su Christ không? Đời sống phục vụ Đức Chúa Trời của tôi là cách mà tôi nói lên lời “cám ơn” của tôi về sự cưú rỗi tuyệt diệu khôn tả được của Ngài đã ban cho tôi. Nên nhớ rằng, Đức Chúa Trời vẫn có thể để bất cứ ai đó trong chúng ta qua một bên nếu chúng ta từ chối công tác phục vụ Ngài – “… e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” (1 Cô-rinh-tô 9:27).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons