Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Posts by: admin

Kết Nối Với Thiên Thượng | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 21/01/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Trong đời sống của Cơ Đốc nhân, không thể thiếu một mối quan hệ...

Ngày 21/01 – Tôi Có Đang Nhìn Xem Chúa Không?

“Hãy nhìn xem ta và được cứu…” (Ê-sai 45:22) Chúng ta có đang mong đợi Đức Chúa Trời đến mang...

Trợ Giúp Trẻ Em Tại Triều Tiên

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Ville Manisto từ “Lời Sự Sống” Up-sa-la, Thụy Điển, và Mika Khalkova...

Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự 01/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Tại buổi hội thảo, mục sư Phạm Tuấn Nhượng gửi đến các quý tôi...

Ngày 18/01 – Khải Tượng Và Sự Tối Tăm

“Vả, khi mặt trời vừa lặn, thì Áp-ram ngủ mê; nầy một cơn kinh hãi, tối tăm nhập vào mình người”...

Lễ Tổng Kết Hoạt Động Năm 2017 Và Định Hướng Năm 2018 Của Câu Lạc Bộ Doanh Nhân A&B

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Vào ngày 13/01/2018, mục vụ doanh nhân trong hội thánh đã có buổi tổng...

Ngày 17/01 – “Ấy Chính Là Cứu Chúa”

“Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (Giăng 20:28) Chúa Giê-su nói với người đàn...

Mười Sự Kiện Đáng Chú Ý Trong Năm 2017

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Năm 2017 đã kết thúc như một điểm sáng của Hội Thánh. Một năm đặc...

Ích Lợi Của Sự Sửa Trị | Mục Sư Lê Thúy Phượng | BGCN 14/01/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Khi trở thành một Cơ Đốc nhân qua việc tin nhận Chúa Giê-su Christ, chúng...

Ngày 14/01 – Bạn Sẽ Bước Đi Trong Mầu Tang Trắng Không?

“Chúng ta đã bị chôn với Ngài… trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được...

Show Buttons
Hide Buttons