Search
Friday 24 November 2017
  • :
  • :

Posts by: admin

5 bài giảng Hội thảo truyền giáo (Runer), “Gen” của dòng chảy Lời Sự Sống trên thế giới

Nguyện Lời Chúa qua hội thảo này ích lợi cho đời sống và sự phục vụ của quý tôi tớ Chúa và toàn thể...

Ngày 29/09 Chăm Sự Không Thấy Được

Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô...

Ngày 27/09 Chúng Ta Tin Cậy Nơi Ngài

Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu chúng tôi; phải, chúng tôi còn mong...

Ngày 28/09 Hy Vọng Về Sự Đời Đời.

Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây...

(Video) “Làm Việc Theo Đội” – 16 bài giảng về xây dựng đội ngũ (MS. K. G)

Bạn sẽ gặp gỡ những con người vô cùng quý báu trong đội ngũ làm việc của Phao-lô và nhiều gương mẫu làm...

Ngày 26/09 Chịu khổ Vì Đấng Christ

Không ai được miễn nhiễm khỏi những nan đề. Tuy nhiên, trong Chúa Jêsus, có một sự bảo vệ và phước hạnh...

Biết chắc điều mình có – Bài giảng Chúa nhật 23/09/2012

Để đáp ứng được những nhu cầu, hoàn cảnh trong đời sống hàng ngày chúng ta cần phải biết chắc những gì...

Tầm quan trọng của lời Chúa – Bài giảng Chúa nhật 12-08-2012

Một ẩn dụ mà chính Chúa Jêsus đánh giá là “bí quyết” để hiểu mọi ẩn dụ khác. Lời Chúa đó là...

23 bài học giáo lý nền tảng của Hội thánh Lời Sự Sống

23 bài giảng bao gồm những chủ đề căn bản của giáo lý như Đức tin, Kinh thánh, Bổn tính Đức Chúa Trời,...

Thay đổi tâm trí – Bài giảng Chúa nhật 05-08-2012

  Trận chiến quan trọng nhất trong đời sống chúng ta diễn ra ngay trong tâm trí chúng ta và đó cũng là lý do...