Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Posts by: admin

Ngày 17/09 Ân Tứ Chữa Lành

Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được...

Ngày 16/09 – Ân Tứ Nói Tiếng Lạ

Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói....

Định luật gieo và gặt – Bài giảng Chúa nhật 16/09/2012

Đức Chúa Trời đã thiết lập nên những định luật thuộc linh cũng như thuộc thể. Không ai trong chúng ta nằm...

Ngày 15/09 – Những Ân Tứ Đức Thánh Linh.

Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết gì cả về các ân tứ thuộc linh. 1 Côr 12:1 Đôi khi chúng ta dốt nát...

Ngày 14/09 – Sự Hướng Dẫn Của Đức Thánh Linh

Thánh Linh phán với Phi-líp: “Hãy lại gần, và theo kịp xe đó”. Công vụ 8:29 Ở đây, cũng như trong nhiều...

Ngày 13/09 – Người Què Ở Cửa Đẹp

Khi tất cả dân chúng thấy anh bước ra và ca ngợi Đức Chúa Trời, họ nhận ra chính anh là người đã ngồi...

Ngày 12/09 – Báp-tem Vào Sự Siêu Nhiên

Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói....

Ngày 11/09 – Đấu Tranh Chống Lại Sự Vô Tín

Sau đó, Ngài hiện ra cho mười một môn đồ khi họ đang dùng bữa. Ngài trách họ về sự vô tín và cứng lòng,...

Ngày 10/09 – Nghi Ngờ Lây Lan

Rồi Ngài bảo Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem bàn tay Ta. Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn...

Ngày 09/09 – Bầu Không Khí Vô Tín

Tại đó, Ngài không làm nhiều việc quyền năng, vì sự vô tín của họ. Ma-thi-ơ 13:58 Ngày 9 tháng 9 Tại đó,...