Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Posts by: admin

Gia Đình Lời Sự Sống “Chúc Mừng Năm Mới” – 2012

Gia đình Lời Sự Sống Chúc mừng năm mới” là lời nhắn nhủ rất thân thiện trên bìa lịch chào năm 2012...

Đọc Sách Trực Tuyến – Tác Phẩm “Tôi Đã Tìm Được Thiên Định Của Mình”, Tác Giả MS. Ulf Ekman

Cuốn sách này kể về cuộc đời của Mục sư Ulf Ekman và công việc của trung tâm Lời Sự Sống tại Uppsala,...

Ngày 24/09 Ân Tứ Làm Phép Lạ

Chúng ta đều có những nhiệm vụ khác nhau cần hoàn thành và như vậy chúng ta cần phải có năng lực. Không có...

Ngày 23/09 Ân Tứ Đức Tin

Không có gì phải nghi ngờ rằng Đa-ni-ên có ân tứ đức tin. Khi ông bị ném vào hang sư tử, ông đã không phản...

Ngày 22/09 Thông Giải Tiếng Lạ

Khi tôi đang nói với những sinh viên không tin Chúa, những câu hỏi liên quan đến việc nói tiếng lạ thường...

Ngày 21/09 Ân Tứ Phân Biệt Các Thần

Ân tứ rất quan trọng này không phải lúc nào cũng phổ biến. Dường như là có những Cơ đốc nhân quá nghi...

Ngày 20/09 Lời Khôn Ngoan

Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng...

Ngày 19/09 Lời Tri Thức

  Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng...

Ngày 18/09 Ân Tứ Tiên Tri

Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, Chúng nó đều nói lời...

Ngày 17/09 Ân Tứ Chữa Lành

Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được...

Show Buttons
Hide Buttons