Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Posts by: admin

Valentine Nói Chuyện Yêu Đương

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Hồi lớp 4, tôi ném tất cả thiệp Valentines vào thùng rác chỉ vì những...

Ngày 10/02 – Tâm Trí Bạn Có Nương Dựa Nơi Ngài Không?

“Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì...

Đầu Tư Khôn Ngoan | Câu Lạc Bộ Doanh Nhân A&B

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Có thể nói “đầu tư” luôn là một chủ đề nóng hổi của những...

Tháng Chạp Nói Chuyện Ông Táo

Loisusong.net – Hai ba tháng Chạp hàng năm, dân mình vẫn thường mua cá chép tiễn ông Táo lên trời chầu Ngọc...

Ngày 08/02 – Bạn Kiệt Sức Vì Công Việc Thuộc Linh?

“Đức Chúa Trời hằng sống… chẳng mỏi chẳng mệt…” (Ê-sai 40:28) Kiệt sức tức là mọi sinh...

Kỳ Trại Xuân Giới Trẻ 2018 Với Chủ Đề: Kết Nối

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Bạn không nên và không thể bỏ qua KỲ TRẠI XUÂN nếu muốn có một sự...

Ngày 07/02 – Giá Của Sự Nên Thánh

“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn…”(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23) Khi...

Đừng Sợ, Chỉ Tin Mà Thôi l Nhóm Người Cao Tuổi

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Đầu tháng hai năm 2018, các bậc lão niên trong hội thánh đã nhóm lại...

Ngày 06/02 – Sự Thất Vọng Về Thiêng Liêng

“Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cưú lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy việc xảy ra đã được ba ngày...

Đức Chúa Trời Là Đấng Chữa Lành Nội Tâm | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 04/02/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Có thể nói, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường xuyên chịu...

Show Buttons
Hide Buttons