Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Posts by: admin

Ngày 05/02 – Bạn Có Sẵn Sàng Dốc Đổ Lòng Mình Ra Như Một Của Tế Lễ Không?

“Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán…” (2 Ti-mô-thê 4:6) Bạn có sẵn sàng dốc đổ lòng...

Ngày 04/02 – Bạn Có Sẵn Sàng Dốc Đổ Lòng Mình Ra Như Một Của Tế Lễ Không?

“Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng đức tin anh em, tôi cũng vui lòng,...

Ngày 03/02 – Sự Uy Nghi Và Cưỡng Bách Của Quyền Năng Ngài

“Tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi…” (2 Cô-rinh-tô 5:14) Sứ đồ Phao-lô cho...

Ngày 03/02 – Sự Uy Nghi Và Cưỡng Bách Của Quyền Năng Ngài

“Tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi…” (2 Cô-rinh-tô 5:14) Sứ đồ Phao-lô cho...

Ngày 02/02 – Trở Nên “Rác Rến Của Thế Gian”

“Chúng tôi giống như rác rến của thế gian…” (1 Cô-rinh-tô 4:13) Những lời này không phải là lời...

Truyền Giáo: Từ Ý Định Đến Hành Động

Nguồn ảnh: publicdomainpictures Chỉ cầu nguyện cho những người hư mất không thôi là chưa đủ. Hội Thánh Tin...

Ngày 01/02 – Sức Cưỡng Bách Của Tiếng Gọi

“… còn không rao truyền Tin lành, thì khốn khó cho tôi thay!” (1 Cô-rinh-tô 9:16) Hãy thận trọng về...

Mười Sự Kiện Đáng Chú Ý Trong Năm 2017

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Năm 2017 đã kết thúc như một điểm sáng của Hội Thánh. Một năm đặc...

Ngày 30/01 – Bạn Thấy Được Sự Kêu Gọi Của Mình Không?

“… để riêng ra đặng giảng Tin lành Đức Chúa Trời…” (Rô-ma 1:1) Sự kêu gọi của chúng ta...

Kết Nối Để Đi Xa Hơn l Chuyến Thăm Của Các Mục Sư Đến Với Miền Nam

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Sau những bận rộn cùng các sự kiện cuối năm tại thủ đô Hà Nội,...

Show Buttons
Hide Buttons