Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Posts by: admin

Ngày 09/12 – Sự Dâng Hiến Của Đời Sống Thiên Nhiên

“Vì có chép rằng Ap-ra-ham có hai con trai: một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ...

Ngày 03/12 – Luật Pháp Của Sự Đối Nghịch

“Kẻ nào thắng” (Khải huyền 2:7) Đời sống không có tranh chiến là một đời sống không thể có...

Ngày 1/12 – Sự Trọn Vẹn Của Cơ Đốc Nhân

“Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu …”(Phi-líp 3:12) Sẽ...

Ngày 28/11 – Quyền Tối Thượng Của Chúa Giê-su Christ

“Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta” (Giăng 16:14) Các phong trào sinh hoạt thiêng liêng của thời nay cho...

Ngày 26/11 – Sự Dâng Hiến Của Sức Mạnh Thiêng Liêng

“thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy” (Ga-la-ti 6:14) Nếu tôi...

Ngày 25/11 – Điểm Nhắm Của Sức Mạnh Thuộc Linh

“trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta” (Ga-la-ti 6:14) Nếu bạn muốn biết...

Ngày 23/11 – Hướng Của Tiêu Điểm

“Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình. Thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời...

Ngày 22/11 – Tính Cách Làm Cho Ngăn Trở Của Sự Khinh Dể

“Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi; vì chúng tôi quá chán sự khinh...

Ngày 20/11 – Mọi Việc Đã Được Trọn!

“Con đã làm xong công việc Cha giao cho làm” (Giăng 17:4) Sự chết của Cưú Chúa Giê-su Christ là công trình...

Ngày 17/11 – Thắng Lấy Sự Tự Do

“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 8:36) Ngay cả nếu vẫn còn...