Search
Monday 25 September 2017
  • :
  • :

Category: Giới thiệu về hội thánh

Print

Lược Sử Hội Thánh

Giới Thiệu lược sử LSS Việt Nam: Vào năm 1889, Hudson Taylor, nhà truyền giáo người Anh tại Trung Quốc và là nhà...