Search
Monday 24 July 2017
  • :
  • :

Category: Giới thiệu về hội thánh

luoc-su-hoi-thanh

Lược Sử Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Việt Nam

Giới Thiệu lược sử LSS Việt Nam: Vào năm 1889, Hudson Taylor, nhà truyền giáo...