Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Category: Giới thiệu về hội thánh

Lược Sử Hội Thánh

Giới Thiệu lược sử LSS Việt Nam: Vào năm 1889, Hudson Taylor, nhà truyền giáo người Anh tại Trung Quốc và là nhà...

Show Buttons
Hide Buttons