Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Category: Lời Sự Sống Các Tỉnh Thành

Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Miền Tây Nam Bộ

Miền Tây Nam Bộ có những cánh đồng thẳng cánh cò bay của Đồng Bằng Sông Cửu Long, những kênh rạch chằng...

Buổi Dã Ngoại Phước Hạnh Trong Chúa

Vừa qua, vào ngày 9 tháng 4, Hội thánh Lời sự sống tại khu vực Sài Gòn và Bình Dương đã cùng nhau tổ chức...

Vĩnh Phúc Trong Mùa Thương Khó – Phục Sinh

Mùa thương khó-phục sinh Chúa Giê-su, đây là dịp để các Hội thánh cũng như từng Cơ Đốc Nhân ra đi làm...

Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Sài Gòn

Lễ Phục Sinh – ngày lễ mừng Chúa Giê-su Christ đã sống lại từ cõi chết, Ngài đã thắng và vinh quang. Nhờ...

Phép Lạ Trong Ân Điển Của Đức Chúa Trời

Trong sách tin lành Giăng 14: 6, Đức Chúa Jesus phán rằng : “Ta là đường đi, là lẽ thật, và sự sống; chẳng...

Cảm Nhận Hội Thảo Nhân Sự Tháng 04/2014 Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam

Mối thông công là một điều rất thiêng liêng trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời lập nên. Chính vì thế, các...

Quá Trình Hình Thành Và Những Bước Chuyển Mình Của Thanh Niên Vĩnh Phúc

Hội thánh Lời Sự Sống ở Vĩnh Phúc có đa phần tín đồ là thanh niên. Không những thế, ban thanh niên ở đây...

Lớp Học Kinh Thánh Tại Quảng Ninh

Bắt đầu cách đây 5 tháng, lớp học Kinh thánh tại Quảng Ninh với hơn 30 học viên thật là một ân điển lớn...

Đời Vẫn Còn Nhiều Phép Lạ

Khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống ngày mọi được nâng lên thì ngày càng xuất hiện nhiều tệ nạn...

Show Buttons
Hide Buttons