Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Category: Lời Sự Sống Việt Nam

Kiêng Ăn Cầu Nguyện Thứ 5 Hàng Tuần

Thứ 5 hàng tuần, Hội thánh tổ chức ngày kiêng ăn cầu nguyện cho các nhu cầu Hội thánh và các hoạt động...

Cầu nguyện bình minh – phong trào mới

“Cầu nguyện bình minh” là buổi nhóm mới thành lập thời gian gần đây của các con cái Chúa muốn dành...

Kiêng ăn cầu nguyện thứ 5 hàng tuần

Thứ 5 hàng tuần, Hội thánh tổ chức ngày kiêng ăn cầu nguyện cho các nhu cầu Hội thánh và các hoạt động...

Gia Đình Lời Sự Sống “Chúc Mừng Năm Mới” – 2012

Gia đình Lời Sự Sống Chúc mừng năm mới” là lời nhắn nhủ rất thân thiện trên bìa lịch chào năm 2012...

Mục Sư Nguyễn Đình Hưng

Mục sư Nguyễn Đình Hưng sinh ngày 24 tháng 12 năm 1972 tại Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình. Năm 1986, chàng thanh niên...