Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Category: Sự Kiện Sắp Tới

(Sự Kiện Sắp Tới) – Mừng Sinh Nhật Hội Thánh 12 Tuổi

Vào ngày 03/07/2016, Sẽ diễn ra buổi lễ mừng sinh nhật Hội Thánh. Năm nay, Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam đã...

Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam – Ngày Hội Thảo Phụ Nữ 20/10/2015

Thông Báo Hội Thảo Phụ Nữ 20/10/2015 Chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, Hội Thánh Lời Sự Sống dành một...

Show Buttons
Hide Buttons