Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Category: Về Hội Thánh

Lược Sử Dòng Chảy Lời Sự Sống Quốc Tế

TIỂU SỬ MỤC SƯ ULF EKMAN VÀ HỘI THÁNH LỜI SỰ SỐNG QUỐC TẾ Tiến sĩ Ulf Ekman là người sáng lập và Mục sư...

Tín Lý Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống

TÓM TẮT VỀ TÍN LÝ CỦA HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰ SỐNG  Sự dạy dỗ trong Hội thánh Lời Sự Sống căn bản...

ADN Của Dòng Chảy Lời Sự Sống

Loisusong.net –  Hội thánh là cơ sở cho đời sống Cơ đốc. Tại đó Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta,...

Lược Sử Hội Thánh

Giới Thiệu lược sử LSS Việt Nam: Vào năm 1889, Hudson Taylor, nhà truyền giáo người Anh tại Trung Quốc và là nhà...

Show Buttons
Hide Buttons