Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Category: Ca Đoàn

Để Thế Hệ Kế Cận Biết Thờ Phượng Chúa | Khóa Học Nhạc Hè Năm 2017

Loisusong.net – Vừa qua, Hội Thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam đã tổ chức những khóa học nhạc cho các bạn...

Band Và Dẫn Thờ Phượng | Hội Thảo Ca Đoàn 06/2017

Loisusong.net – Ngày 10/06/2017 vừa qua mục vụ ca đoàn đã có buổi hội thảo về: “Band và dẫn thờ...

Thông Báo: Khóa Học Âm Nhạc Hè Năm 2017

Loisusong.net – Được sự cho phép của Lãnh Đạo Hội Thánh Lời Sự Sống, Ban Ca Đoàn Hội Thánh tại Hà Nội...

Những Bước Tiến Mới Của Mục Vụ Ca Đoàn

Loisusong.net – Năm 2016 đã qua, nhưng đó thật sự là một năm đặc biệt, năm Chúa đã làm những điều...

Hội Thảo Ca Đoàn Lời Sự Sống 02/2017

Loisusong.net – Ngày 02/02 vừa qua, Ban ca đoàn của Hội Thánh Lời Sự Sống đã tổ chức buổi hội thảo để...

Tổng Kết Khóa Học Âm Nhạc Mùa Hè Tại Hà Nội

Loisusong.net – Vừa qua, Ban Ca đoàn Hội Thánh Lời Sự Sống tại Hà Nội đã tổ chức khóa học nhạc mùa hè...

Thông Tin Lớp Học Nhạc Hè Năm 2016

Các bạn thân mến! Bạn từng ước ao mình được chơi đàn tôn vinh Chúa? Bạn nghĩ rằng mình không có ơn? Bạn...

Hội Thảo Ca Đoàn Khu Vực Phía Bắc

Loisusong.net – Ngày 16/4/2016 đã diễn sự kiện quan trọng của ca đoàn Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam khu...

Buổi Thánh Nhạc Tại Bắc Ninh

Thứ 7, ngày 23/01/2016 vừa qua, Hội thánh Lời Sự Sống tại Bắc Ninh đã tổ chức buổi thánh nhạc thờ phượng...

7 Bí Quyết Dẫn Thờ Phượng Trong Nhóm Nhỏ

Tôi đã dẫn thờ phượng cho rất nhiều nhóm nhỏ trong nhiều năm qua. Tôi rất thích công tác này! Hầu hết mọi...

Show Buttons
Hide Buttons