Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Category: Công Tác Xã Hội

Thanh niên Lời Sự Sống với công tác xã hội: “Thu gom rác bảo vệ môi trường”

Với phương châm mỗi Hành động là một Viên gạch nhỏ góp phần xếp vào ngôi nhà Việt Nam văn minh, tươi...

Chút ấm mùa đông – Mở rộng công tác từ thiện

Năm mới 2013 đã sang mang theo vô vàn những điều mới lạ, niềm vui, hy vọng mới cho tất cả mọi người. Hầu...

Quyên Góp Quần Áo Ấm Cho Khu Vực Phía Bắc

Có được chiếc áo giống của em đã là tốt, nhiều đứa bạn em mặc phong phanh lắm, ít áo ai chẳng rét, nhưng...

Show Buttons
Hide Buttons