Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Category: Doanh Nhân A&B

“Hầu Việc Chúa Trên Thương Trường” – Câu Lạc Bộ Aquila & Beritsin

Hội thánh Chúa ngày càng lớn mạnh, sự tăng trưởng của Hội thánh cũng đi cùng với những mục vụ mới...

Nhóm Doanh nhân chủ đề : “Người giàu và Người nghèo”

Cứ theo thường lệ mỗi tháng một lần, nhóm doanh nhân được tổ chức và cùng nhau chia sẻ, thảo luận về...

Kinh doanh cho Chúa – nhóm doanh nhân

Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản...

Show Buttons
Hide Buttons