Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Category: Người Cao Tuổi

Đừng Sợ, Chỉ Tin Mà Thôi l Nhóm Người Cao Tuổi

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Đầu tháng hai năm 2018, các bậc lão niên trong hội thánh đã nhóm lại...

Nhóm Người Cao Tuổi Tháng 10: Lần Đầu Khám Bệnh Miễn Phí

Loisusong.net – Ngày 18/10, tại văn phòng Hội thánh diễn ra buổi nhóm người cao tuổi với chủ đề “Mỗi...

Vẫn Có Thể Trở Thành Người Hầu Việc Chúa | Buổi Nhóm Của Những Người Lớn Tuổi 07/07/2017

Loisusong.net – Với những lớn tuổi trong Hội thánh mỗi khi được cùng nhau nhóm lại là điều rất phước...

Show Buttons
Hide Buttons