Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Category: Nữ Giới

Vài Lời Tâm Tình Về Mục Vụ Nữ Giới Và Cuộc Đời Người Nữ Trong Công Tác Phục Vụ Chúa

Lời Kinh Thánh chép rằng : “Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va...

Hội Thảo Nữ Giới 08/03

Thứ 7 tuần vừa rồi, nhằm đúng ngày 08/03, các bà, các cô bác và chị em Hội Thánh Lời Sự Sống tại Hà Nội...

Hội Thảo Nữ Giới Tại Móng Cái Và Hoành Bồ

Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ vào ngày 28/02 và 01/03 vừa qua đã diễn ra buổi Hội thảo cho các chị em phụ...

Họp Mặt Nữ Giới Lời Sự Sống Nhân Dịp 20/10/2013

Ngày hôm nay, 19/10, gần 50 cô bác chị em phụ nữ Hội Thánh Lời Sự Sống Nam Hà Nội đã nhóm lại, nối tiếp...

“Cùng Nhau Nhóm Lửa” – Nhóm chung thanh niên các Hội thánh 29/06/2013

Nguồn phước, Lời sự sống, Ân điển,… là những cái tên của các Hội Thánh tham dự buổi nhóm...

Đại hội nữ giới Lời Sự Sống

Cơ hội để chị em tất cả các Hội thánh toàn khu vực Hà Nội gặp gỡ, thông công và chia sẻ Lời Chúa cùng...

Show Buttons
Hide Buttons