Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Category: Hội Thánh Bốn Phương

Lên tiếng cho người không thể lên tiếng, phản đối nạn nạo phá thai

Bạn có ủng hộ mẹ phá thai không, nếu thai nhi đó là… bạn? Hãy suy nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm...

Show Buttons
Hide Buttons