Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Category: Lời Sự Sống Quốc Tế

Về Sự Hiệp Nhất Cơ Đốc

Loisusong.net – Một trong những đặc điểm (được coi là ADN) của dòng chảy Lời Sự Sống là tìm kiếm xây...

Vì Giê-su Sống

Loisusong.net – “Sự vững lòng của chúng ta không phải đến từ một thế giới ổn định, vì thế giới này...

Thư Mục Sư Ulf Ekman

Uppsala, 9 tháng 3-2014 Gửi những người bạn thân mến và yêu dấu của tổ chức Lời Sự Sống Quốc Tế! Tôi...

Thư Ban Lãnh Đạo Lời Sự Sống

Lời Sự Sống 9/3/2014 Thông báo của Ban điều hành Liên hiệp các hội thánh “Lời Sự Sống” quốc...

Trách nhiệm giải trình

Bi kịch khi người lãnh đạo đi vào thái cực độc đoán và lạm dụng quyền lực. Song Đức Chúa Trời cũng cho...

Thông báo từ mục sư Ulf Ekman với Lời Sự Sống toàn cầu

Những cảm nhận sâu sắc gần đây từ Mục sư trưởng của dòng chảy Lời Sự Sống và những điều ông muốn...

Show Buttons
Hide Buttons