Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Category: Quốc Tế

Thông báo từ mục sư Ulf Ekman với Lời Sự Sống toàn cầu

Những cảm nhận sâu sắc gần đây từ Mục sư trưởng của dòng chảy Lời Sự Sống và những điều ông muốn...

Chín Đặc Điểm Của Những Hội Thánh Hạnh Phúc

“Hạnh phúc” là một thuật ngữ mơ hồ. Lẽ thường, hiểu nó dễ hơn định nghĩa nó. Vì vậy tôi biết, thật...

7 Điều Con Của Một Mục Sư Cần Từ Bố Mình

Chăn bầy là công việc nhiều đòi hỏi, và những đòi hỏi ấy tạo nhiều áp lực trên gia đình của bạn. Vợ...

Lên tiếng cho người không thể lên tiếng, phản đối nạn nạo phá thai

Bạn có ủng hộ mẹ phá thai không, nếu thai nhi đó là… bạn? Hãy suy nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm...