Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Category: Theo Dòng Sự Kiện

Giáo hoàng được chọn là “Nhân vật của năm 2013” và bài học của một người Tin lành

Loisusong.net- “Đối với Phan-xi-cô, đói nghèo không đơn giản là công tác từ thiện; mà còn là công lý. Giáo...

Sự Kiện Chúa Giê-su Về Trời Và Tuôn Đổ Đức Thánh Linh (kỷ niệm Lễ Ngũ Tuần 2013)

Loisusong.net – Những ngày này nhiều tín hữu kỷ niệm lễ Chúa thăng thiên1 và Lễ Ngũ tuần (Lễ Chúa Thánh...

Nhà Truyền Đạo Luis Palau Nói Về Tân Giáo Hoàng

Loisusong.net – Những ngày này, tin tức về sự kiện lần đầu tiên một Hồng y không phải là người Châu Âu...

Show Buttons
Hide Buttons