Search
Monday 24 July 2017
  • :
  • :

Category: Thư Viện

LSS tinh nguyen tn

Ngày 21/07 – Sự Nên Thánh

“Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh…”(1...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 20/07 – Con Đường Dẫn Vào Vương Quốc

“Phước thay cho những kẻ có lòng khó khăn…” (Ma-thi-ơ 5:3) Hãy cẩn thận...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 19/07 – Tùy Thuộc Vào Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va… [sẽ] đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 18/07 – Sự Thuận Phục Của Người Tin

“Các ngươi gọi ta bằng thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật...

anh nen

Tập Trung Đến Thế Hệ kế Cận | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 16/07/2017

Giô suê, Sa-mu-ên đều là những con người được Chúa sử dụng khi còn rất trẻ....

LSS tinh nguyen tn

Ngày 17/07 – Sự Bí Mật Về Lòng Tin

“Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai?” (Công vụ các sứ đồ 9:5) Qua...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 16/07 – Phép Lạ Của Sự Tin

“Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 15/07 – Khái Niệm Của Sự Kiểm Soát Thiêng Liêng

“…Huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 14/07 – Bổn Phận Và Danh Dự Thiêng Liêng Của Đời Sống Tôi

“Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người dã man…” (Rô-ma 1:14) Phao-lô...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 13/07 – Chịu Đựng Đau Khổ Và Bước Xa Hơn Bước Nữa

“Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại nếu ai vả má bên...