Search
Monday 20 November 2017
  • :
  • :

Category: Thư Viện

Tạo Vật Mới Trong Chúa | Mục Sư Runer | BGCN 19/11/2017

Loisusong.net – Là những cơ đốc nhân, chúng ta tìm cách sống đẹp lòng Chúa bằng việc cố gắng không phạm...

Ngày 19/11 – Sự Tha Tội Của Đức Chúa Trời

“Ấy là trong Đấng Christ … chúng ta được tha tội …” (Ê-phê-sô 1:7) Hãy cẩn thận về cái nhìn đối...

Ngày 18/11 – “Khi Ngài đến”

“Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi …” (Giăng 16:8) Rất ít người trong chúng ta...

Ngày 17/11 – Thắng Lấy Sự Tự Do

“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 8:36) Ngay cả nếu vẫn còn...

Ngày 16/11 – Mục Đích Đời Đời

“Đức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng sẽ ban...

Ngày 15/11 – Vẫn Còn Là Tâm Tình Loài Người!

“hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”(1 Cô-rinh-tô 10:31) Trong Thánh kinh,...

Sống Với Tinh Thần Phục Vụ | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 12/11/2017

Loisusong.net – Đức Chúa Trời yêu con người bằng tình yêu không có điều kiện. Tình yêu của Ngài được...

Ngày 13/11 – Khám Phá Kế Hoạch Thiêng Liêng

“Khi đương đi, Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi …” (Sáng thế ký 24:27) Chúng ta phải trở nên một với...

Ngày 12/11 – Đức Tin Hay Kinh Nghiệm?

“…Con Đức Chúa Trời là Đấng yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi”(Ga-la-ti 2:20) Chúng ta cần...

Ngày 11/11 – Đời Sống Được Thay Đổi

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự...