Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Category: Bài Giảng Audio

Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự 01/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Tại buổi hội thảo, mục sư Phạm Tuấn Nhượng gửi đến các quý tôi...

Bài Giảng Hội Thảo

Bài giảng hội thảo nhân sự toàn quốc 22-23/11/2017 Bài giảng hội thảo nhân sự toàn quốc 31/08-02-09/2017 Bài...

Bài Giảng Audio

                          Download article as PDF

Bài Giảng Đại Hội

Bài giảng đại hội nhân sự toàn quốc 09/2016 Bài giảng đại hội nhân sự toàn quốc tháng 05/2016: Bài giảng...

Bài Giảng Nổi Bật

Mạch Nước Sống Trong Chúng Ta – BGCN 01/05/2016 Sau Chuyện Này – Mục sư Karl Gustav – BGCN 08/05/2016 Chúa...

8 Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự Đầu Năm (MS M.Ola)

Tiết 1+2 Đã đến thời kỳ mới cho Việt Nam, một thời kỳ lòng người ta rất cởi mở với Tin lành của Chúa...

5 bài giảng Hội thảo truyền giáo (Runer), “Gen” của dòng chảy Lời Sự Sống trên thế giới

Nguyện Lời Chúa qua hội thảo này ích lợi cho đời sống và sự phục vụ của quý tôi tớ Chúa và toàn thể...

Show Buttons
Hide Buttons