Search
Monday 24 July 2017
  • :
  • :

Category: Bài Giảng Chúa Nhật

anh nen

Tập Trung Đến Thế Hệ kế Cận | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 16/07/2017

Giô suê, Sa-mu-ên đều là những con người được Chúa sử dụng khi còn rất trẻ....

anh nen

Sự Tin Kính Cùng Sự Thỏa Lòng, Ấy Là Một Lợi Lớn | Mục Sư Nguyễn Phi Hùng | BGCN 09/07/2017

Loisusong.net – “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi...

anh nen

Tâm Trí Hướng Thượng | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 02/07/2017

Là một Cơ Đốc nhân ai cũng mong muốn có một đời sống đắc thắng trong Chúa,...

anh nen

Sức Mạnh Của Lời Nói | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 25/06/2017

Loisusong.net – Châm Ngôn 18:21 lời Chúa nói: “Sống chết ở nơi quyền của...

anh nen

Đức Chúa Trời, Ngài Là Cha Của Chúng Ta | Mục Sư Nguyễn Đình Hưng | BGCN 18/06/2017

Loisusong.net – Bạn có tin Đức Chúa Trời là Chúa của tình yêu thương? Và...

anh nen

Thẩm Quyền Cơ Đốc Nhân Trong Đấng Christ | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 11/06/2017

Loisusong.net – Để có thể đắc thắng trong cuộc sống của mình, chiến thắng...

anh nen

Đấng Rất Lớn Đang Ở Trong Chúng Ta | Mục Sư Nguyễn Hữu Phê | BGCN 04/06/2017

Trong cuộc sống chắc hẳn ai cũng từng có lúc cô đơn, cho dù chúng ta không hề...

anh nen

Sự Bình An | Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc | BGCN 28/05/2017

Loisusong.net – Con người đang gắng sức tìm kiếm bình an trong những sự bất...

anh nen

Làm Thế Nào Để Được Bảo Vệ Khỏi Những Giáo Lý Sai Lạc | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 21/05/2017

Loisusong.net – Khi sự gian ác cùng tội lỗi cứ gia tăng thì kẻ thù của đạo...

anh nen

Làm Sao Để Được Đức Chúa Trời Sử Dụng | Bob Kendig | BGCN 14/05/2017

Loisusong.net – Câu chuyện về người đau bại được đưa đến với Chúa...