Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Category: Bài Giảng Chúa Nhật

Tầm quan trọng của lời Chúa – Bài giảng Chúa nhật 12-08-2012

Một ẩn dụ mà chính Chúa Jêsus đánh giá là “bí quyết” để hiểu mọi ẩn dụ khác. Lời Chúa đó là...

Thay đổi tâm trí – Bài giảng Chúa nhật 05-08-2012

  Trận chiến quan trọng nhất trong đời sống chúng ta diễn ra ngay trong tâm trí chúng ta và đó cũng là lý do...

Kết thúc sẽ KHÔNG như vậy đâu – Bài giảng Chúa nhật 19/08/2012

ột sứ điệp mạnh mẽ và quyền năng, sứ điệp từ Chúa để bạn bước đi trong cuộc sống mà...

Kết Thúc Sẽ Không Như Vậy Đâu – Bài Giảng Chúa Nhật 19/08/2012

ột sứ điệp mạnh mẽ và quyền năng, sứ điệp từ Chúa để bạn bước đi trong cuộc sống mà...

Định luật gieo và gặt – Bài giảng Chúa nhật 16/09/2012

Đức Chúa Trời đã thiết lập nên những định luật thuộc linh cũng như thuộc thể. Không ai trong chúng ta nằm...

Sự tốt lành của Chúa – MS Phạm Tuấn Nhượng – Bài giảng Chúa nhật 02/09/2012

Nhận biết Đức Chúa Trời Luôn Là Cha Tốt Lành Nhận biết Đức Chúa Trời luôn là Đấng tốt lành, là Cha yêu...

Show Buttons
Hide Buttons