Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Category: Bài Giảng Hội Thảo Audio

Bài Giảng Hội Thảo

Bài giảng hội thảo nhân sự toàn quốc 22-23/11/2017 Bài giảng hội thảo nhân sự toàn quốc 31/08-02-09/2017 Bài...

8 Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự Đầu Năm (MS M.Ola)

Tiết 1+2 Đã đến thời kỳ mới cho Việt Nam, một thời kỳ lòng người ta rất cởi mở với Tin lành của Chúa...

5 bài giảng Hội thảo truyền giáo (Runer), “Gen” của dòng chảy Lời Sự Sống trên thế giới

Nguyện Lời Chúa qua hội thảo này ích lợi cho đời sống và sự phục vụ của quý tôi tớ Chúa và toàn thể...

Show Buttons
Hide Buttons