Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Category: Bài Giảng Hội Thảo Video

Hội Thảo Nhân Sự 07/2017 (Bài Giảng Video)

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Ngày 19/07/2017 vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo nhân sự mở...

Hội thảo nhân sự 16/08/2017 (Bài Giảng Video)

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Trong tháng 08/2017 đã diễn ra hội thảo dành cho các nhân sự trong công...

Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự 31-02/09/2017 (Bài Giảng Video)

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Vừa qua, Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam đã diễn ra kỳ hội thảo nhân...

Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự Mở Rộng Tháng 11/2017 (Bài Giảng Video)

Loisusong.net – Trong những ngày cuối tháng 11/2017 vừa qua, Hội thánh Lời Sự Sống tại Hà Nội đã diễn ra hai...

Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự Mở Rộng Tháng 10/2017 (Bài Giảng Video)

Hội thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Vào ngày 11/10/2017 vừa qua đã diễn ra ngày hội thảo nhân sự truyền giáo...

Bài Giảng Hội Thảo Nữ Giới Tháng 10/2017 (Bài Giảng Video)

Loisusong.net – Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội thánh Lời Sự Sống đã tổ chức ngày hội “Kết nối...

Show Buttons
Hide Buttons