Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Category: Thư Viện

Ngày 09/02 – Khả Năng Nhìn Thấy Đức Chúa Trời Của Bạn Có Bị Mù Không?

“Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật nầy?” (Ê-sai 40:26) Trong thời kỳ của tiên tri...

Ngày 08/02 – Bạn Kiệt Sức Vì Công Việc Thuộc Linh?

“Đức Chúa Trời hằng sống… chẳng mỏi chẳng mệt…” (Ê-sai 40:28) Kiệt sức tức là mọi sinh...

Ngày 07/02 – Giá Của Sự Nên Thánh

“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn…”(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23) Khi...

Ngày 06/02 – Sự Thất Vọng Về Thiêng Liêng

“Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cưú lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy việc xảy ra đã được ba ngày...

Đức Chúa Trời Là Đấng Chữa Lành Nội Tâm | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 04/02/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Có thể nói, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường xuyên chịu...

Ngày 05/02 – Bạn Có Sẵn Sàng Dốc Đổ Lòng Mình Ra Như Một Của Tế Lễ Không?

“Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán…” (2 Ti-mô-thê 4:6) Bạn có sẵn sàng dốc đổ lòng...

Ngày 04/02 – Bạn Có Sẵn Sàng Dốc Đổ Lòng Mình Ra Như Một Của Tế Lễ Không?

“Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng đức tin anh em, tôi cũng vui lòng,...

Ngày 03/02 – Sự Uy Nghi Và Cưỡng Bách Của Quyền Năng Ngài

“Tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi…” (2 Cô-rinh-tô 5:14) Sứ đồ Phao-lô cho...

Ngày 03/02 – Sự Uy Nghi Và Cưỡng Bách Của Quyền Năng Ngài

“Tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi…” (2 Cô-rinh-tô 5:14) Sứ đồ Phao-lô cho...

Ngày 02/02 – Trở Nên “Rác Rến Của Thế Gian”

“Chúng tôi giống như rác rến của thế gian…” (1 Cô-rinh-tô 4:13) Những lời này không phải là lời...

Show Buttons
Hide Buttons