Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Category: Thư Viện

Ngày 21/11 – Đơn Sơ Và Sâu Sắc

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”...

Tạo Vật Mới Trong Chúa | Mục Sư Runer | BGCN 19/11/2017

Loisusong.net – Là những cơ đốc nhân, chúng ta tìm cách sống đẹp lòng Chúa bằng việc cố gắng không phạm...

Ngày 20/11 – Mọi Việc Đã Được Trọn!

“Con đã làm xong công việc Cha giao cho làm” (Giăng 17:4) Sự chết của Cưú Chúa Giê-su Christ là công trình...

Ngày 19/11 – Sự Tha Tội Của Đức Chúa Trời

“Ấy là trong Đấng Christ … chúng ta được tha tội …” (Ê-phê-sô 1:7) Hãy cẩn thận về cái nhìn đối...

Ngày 18/11 – “Khi Ngài đến”

“Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi …” (Giăng 16:8) Rất ít người trong chúng ta...

Ngày 17/11 – Thắng Lấy Sự Tự Do

“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 8:36) Ngay cả nếu vẫn còn...

Ngày 16/11 – Mục Đích Đời Đời

“Đức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng sẽ ban...

Ngày 15/11 – Vẫn Còn Là Tâm Tình Loài Người!

“hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”(1 Cô-rinh-tô 10:31) Trong Thánh kinh,...

Sống Với Tinh Thần Phục Vụ | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 12/11/2017

Loisusong.net – Đức Chúa Trời yêu con người bằng tình yêu không có điều kiện. Tình yêu của Ngài được...

Ngày 13/11 – Khám Phá Kế Hoạch Thiêng Liêng

“Khi đương đi, Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi …” (Sáng thế ký 24:27) Chúng ta phải trở nên một với...