Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Category: Thư Viện

Ngày 01/02 – Sức Cưỡng Bách Của Tiếng Gọi

“… còn không rao truyền Tin lành, thì khốn khó cho tôi thay!” (1 Cô-rinh-tô 9:16) Hãy thận trọng về...

Ngày 30/01 – Bạn Thấy Được Sự Kêu Gọi Của Mình Không?

“… để riêng ra đặng giảng Tin lành Đức Chúa Trời…” (Rô-ma 1:1) Sự kêu gọi của chúng ta...

Đức Tin Của Người Mù | Mục Sư Nguyễn Ngọc Duy | BGCN 28/01/2018

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Trong một thành của dân Do Thái xưa, có một người mù khắc khổ hàng...

Ngày 29/01 – Tình Trạng Khó Xử Của Sự Vâng Lời

“Người [Sa-mu-ên] sợ không dám thuật sự hiện thấy nầy cho Hê-li”(1 Sa-mu-ên 3:15) Đức Chúa Trời...

Loạt Bài Giảng Video Về Truyền Giáo

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Trong nhiều năm qua, Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam luôn chú trọng...

Ngày 28/01 – Sao Lại Có Người Thiếu Hiểu Biết Đến Như Thế!

“Lạy Chúa, Chúa là Ai?” (Công vụ các sứ đồ 26:15) “Đức Giê-hô-va dùng tay mạnh phán cùng...

Ngày 27/01 – Sao Lại Có Người Có Thể Bắt Bớ Chúa Giê-su Đến Thế?

“Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?” (Công vụ các sứ đồ 26:14) Có phải bạn đang sống cho...

Ngày 26/01 – Hãy Nhìn Một Lần Nữa Và Suy Nghĩ

“Đừng vì sự sống mình mà lo…” (Ma-thi-ơ 6:25) Một lời khuyến cáo cần phải được lập lại,...

Ngày 25/01 – Hãy Nhìn Một Lần Nữa Và Tận Hiến

“Loài cỏ ngoài đồng… mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các...

Ngày 24/01 – Dành Cho Đức Chúa Trời Một Chỗ

“Khi Đức Chúa Trời … vui lòng (Ga-la-ti 1:15) Là đầy tớ của Đức Chúa Trời, chúng ta phải học sẵn...

Show Buttons
Hide Buttons