Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Category: Thư Viện

Ngày 09/09 – Bầu Không Khí Vô Tín

Tại đó, Ngài không làm nhiều việc quyền năng, vì sự vô tín của họ. Ma-thi-ơ 13:58 Ngày 9 tháng 9 Tại đó,...

Ân điển của Chúa – MS NDH – Bài giảng Chúa nhật 09/09/2012

Ân điển là một điều kỳ diệu. Đến với Chúa là đến với Đức Chúa Trời của Ân điển. Bài giảng tuần...

Ngày 08/09 – Những Trở Ngại Trên Đường (Obstacles On The Way)

ãy làm đường thẳng cho chân anh em, Hê-bơ-rơ 12:13a Luôn luôn có những trở ngại dọc đường đi. Một trở...

Ngày 07/09 – Đường Dài (The Long way)

Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến...

Ngày 06/09 – Bày Tỏ Sự Tiết Độ

Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung...

Ngày 5/09 Vinh Quang Lặng Lẽ Của Sự Mềm Mại

Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung...

Ngày 4/09 Trung Tín Là Sự Ấn Chứng

Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung...

Ngày 3/09 Chiến Thắng Của Sự Hiền Lành

Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung...

Ngày 2/09 Một Gương Mặt Thân Thiện

Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung...

Sự tốt lành của Chúa – MS Phạm Tuấn Nhượng – Bài giảng Chúa nhật 02/09/2012

Nhận biết Đức Chúa Trời Luôn Là Cha Tốt Lành Nhận biết Đức Chúa Trời luôn là Đấng tốt lành, là Cha yêu...

Show Buttons
Hide Buttons