Search
Monday 24 July 2017
  • :
  • :

Category: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

LSS tinh nguyen tn

Ngày 21/07 – Sự Nên Thánh

“Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh…”(1...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 20/07 – Con Đường Dẫn Vào Vương Quốc

“Phước thay cho những kẻ có lòng khó khăn…” (Ma-thi-ơ 5:3) Hãy cẩn thận...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 19/07 – Tùy Thuộc Vào Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va… [sẽ] đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 18/07 – Sự Thuận Phục Của Người Tin

“Các ngươi gọi ta bằng thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 17/07 – Sự Bí Mật Về Lòng Tin

“Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai?” (Công vụ các sứ đồ 9:5) Qua...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 16/07 – Phép Lạ Của Sự Tin

“Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 15/07 – Khái Niệm Của Sự Kiểm Soát Thiêng Liêng

“…Huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 14/07 – Bổn Phận Và Danh Dự Thiêng Liêng Của Đời Sống Tôi

“Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người dã man…” (Rô-ma 1:14) Phao-lô...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 13/07 – Chịu Đựng Đau Khổ Và Bước Xa Hơn Bước Nữa

“Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại nếu ai vả má bên...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 12/07 – Giá Của Khải Tượng

“Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa…” (Ê-sai 6:1) Câu chuyện về tâm...