Search
Monday 25 September 2017
  • :
  • :

Category: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

LSS tinh nguyen tn

Ngày 24/09 – Sự “Đi” Cho Tình Tương Giao

“Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ”(Ma-thi-ơ 5:41) Sự giảng dạy...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 21/09 – Chủ Và Thầy Của Người Truyền Giảng

“Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy ta nói cùng các ngươi, đầy...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 20/09 – Mục Đích Vốn Định Của Người Truyền Giảng

“Bây giờ, Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm Tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ”(Ê-sai 49:5) Điều...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 19/09 – Điều Răn Thiêng Liêng Của Đời Sống

“hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn” (Ma-thi-ơ 5:48) Sự khuyến khích của...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 17/09 – Sự Cám Dỗ Của Ngài Và Của Chúng Ta

“Vì chúng ta không có thầy tế lể thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 16/09 – Có Điều Gì Tốt Trong Sự Cám Dỗ Không?

“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người …”(1 Cô-rinh-tô 10:13) Từ ngữ...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 15/09 – Cầu Nguyện Chúa Trong Nơi Kín Đáo

“Khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 14/09 – Điều Gì Phải Từ Bỏ

“Chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín” (2 Cô-rinh-tô 4:2) Bạn đã “từ bỏ mọi điều...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 13/09 – Tranh Luận Hay Vâng Lời?

“…Lòng thật thà tinh sạch với Đấng Christ ….” (2 Cô-rinh-tô 11:3) Sự đơn giản là bí quyết để thấy...

LSS tinh nguyen tn

Ngày 12/09 – Sau Sự Đầu Phục – Kế Đến Là Gì?

“Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm” (Giăng 17:4) Sự đầu phục chân thật...