Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Category: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

Ngày 01/01 – Bạn Sẽ Ra Đi, Dù Không Biết Mình Đi Đâu Không?

“Người đi nhưng không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8) Có bao giờ bạn đã “ra đi” theo cách...

Ngày 30/12 – Hôm Qua

“Vả, các ngươi đi ra không cần phải vội vàng, … vì Đức Giê-hô-va sẽ đi trước mặt các ngươi, và...

Ngày 29/12 – “Và Mỗi Đức Tính Chúng Ta Có Được”

“…Các suối tôi đều ở trong Ngươi” (Thi thiên 87:7) Cưú Chúa chúng ta không hề làm công việc...

Ngày 28/12 – Kẻ Trốn Chạy Hay Môn Đồ?

“Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa” (Giăng 6:66) Khi Đức Chúa Trời,...

Ngày 27/12 – Sự Tiếp Tục Biến Cải

“…Nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu”...

Ngày 26/12 – Nơi Mà Trận Chiến Sẽ Thắng Hay Bại

“Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Y-sơ-ra-ên, nếu ngươi trở về cùng ta …” (Giê-rê-mi 4:1) Các trận chiến...

Ngày 25/12 – Đi Trong Sự Sáng

“Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng huyết của Đức Chúa Giê-su,...

Ngày 23/12 – Đời Sống Giấu Kín

“…Sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:3) Thánh Linh của Đức...

Ngày 22/12 – Chia Sẻ Trong Sự Tha Tội

“Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta...

Ngày 21/12 – Sự Kéo Lại Gần Với Cha

“Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta …” (Giăng 6:44) Khi...

Show Buttons
Hide Buttons