Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Category: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

Ngày 12 – Bạn Đã Từng Biệt Mình Riêng Với Chúa Chưa?

“Khi Đức Chúa Giê-su ở một mình… mười hai sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ”. (Mác 4:10)...

Ngày 11 – Bạn Đã Từng Biệt Mình Riêng Với Chúa Chưa?

“Nhưng khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình” (Mác 4:34) Sự Biệt Mình Riêng của chúng ta...

Đức Thánh Linh Là Đấng Giúp Chúng Ta Thay Đổi, Bài Giảng Chúa Nhật 28-07-2013

Nguyện chúng ta đều nương cậy Đức Thánh Linh để không chỉ nhận quyền phép của Ngài và làm công việc Ngài,...

Ngày 22/06 – “Từng Trải Sự Buồn Bực”

“Người… từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm” (Ê-sai 53:3) Chúng ta không hề “từng trải...

Show Buttons
Hide Buttons