Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Category: Tìm Hiểu Về Chúa

Sự Giáng Sinh Của Chúa Jêsus

Câu chuyện trong Kinh Thánh: Ngày ấy, Caesar Augustus đã ban hành một sắc lệnh để thống kê số dân toàn khu vực...

23 bài học giáo lý nền tảng của Hội thánh Lời Sự Sống

23 bài giảng bao gồm những chủ đề căn bản của giáo lý như Đức tin, Kinh thánh, Bổn tính Đức Chúa Trời,...