Search
Monday 19 February 2018
  • :
  • :

Category: Truyền Giáo

Tôi Thấy Cuộc Phấn Hưng

Vì Đức Chúa Trời của lịch sử là Chúa những đợt Phấn Hưng Bất kỳ một sử gia Cơ đốc nào nhìn vào...

Cầu Nguyện Cho Công Tác Truyền Giáo

Loisusong.net – Trước khi về  Trời, Chúa Giê-su hứa với các môn đồ về Đức Thánh Linh. Ngài phán...

Sự Khôn Ngoan Tột Cùng

Israel: Ê-Tiên Nhiều nhân chứng đã làm chứng dối nghịch cùng ông. “Chúng ta đã nghe hắn rủa sả Môi-se và...

Sự Yếu Đuối Tột Cùng

Nước Nga: Mục Sư Mikhail Một nhóm người nói: “Nếu ngươi chịu bỏ đức tin mình và dẫm lên cây thập tự,...

Ẩn Dụ Về Ba Cây Non

Đông Âu: Ẩn Dụ Về Ba Cây Non Một ngày kia trong khu rừng, có ba cây non thảy đều đồng ý cầu nguyện để...

Thanh Hóa, Nơi Những Tấm Lòng Khát Khao Lời Chúa

Loisusong.net – “Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng: Những bàn chân...

Khải Tượng Tột Cùng

Đất Nước Bờ Biển Ngà: Chloe Những cú đấm dường như từ mọi phía, và Chloe cố vòng cánh tay che quanh đầu...

Sự Ấm Áp Tột Cùng

Nước Nga: Nadejda Sloboda Nadejda Sloboda hầu như không kiềm nổi nhiệt tình của mình. Cô vừa mới biết về Đấng...

Người Mẹ Tột Cùng

ANH QUỐC: SUSANNAH WESLEY II Ti-mô-thê 1:5 Mười trong số mười chín người con của Susannah đã chết trước khi lên...

Thêm Một Lời Cầu Nguyện Tột Cùng Nữa

Ngày 47: BOHEMIA: JOHN HUSS John Huss đã viết đang khi chờ bị hành hình: “Lạy Đấng Christ chí nhân, xin ban cho chúng...

Show Buttons
Hide Buttons