Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Category: Tấm Gương Giáo Sĩ

Nhà Truyền Giáo 90 Tuổi

Gia Thế Bà quả phụ mục sư (QPMS) Chung Khâm Lộc tên thật là Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1921 tại xã Mỹ Trà,...

Nữ Giáo Sĩ William C. Cadman

 “Tôi là người Việt Nam, nước Việt Nam là Tổ quốc thứ hai của tôi”. Để đặt một nền móng vững chắc...

Show Buttons
Hide Buttons