Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Category: Uncategorized

Ngày 23/09 – Sự “Đi” Cho Sự Chuẩn Bị

“Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng...

Ngày 22/09 – Mục Tiêu Của Người Truyền Giảng

“Đức Chúa Giê-su … phán rằng: Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem …” (Lu-ca 18:31) Trong đời sống thiên...

Hàng Ngàn Người Đổ Ra Cầu Nguyện Và Lắng Nghe Kinh Thánh Tại Tượng Đài Của Thành Phố New York

Chúa Giê-su đến trên Quảng trường Thời Đại: hàng ngàn người đổ ra cầu nguyện và lắng nghe Kinh thánh tại...

Hướng Tới Trại Hè Thanh Niên Lời Sự Sống Miền Nam Năm 2017

Loisusong.net – Trại hè thanh niên Lời Sự Sống Miền Nam năm 2017 với chủ đề: Yêu Thương Và Hành Động!...

Ngày 15/05 – Thói Quen Thấy Được Sự Lo Liệu Của Đức Chúa Trời

“…Anh em … trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời…” (2 Phi-e-rơ 1:4) Chúng ta được làm cho...

Alpha Gia Đình Tại Điểm Nhóm Bách Khoa

Loisusong.net – Nhận thấy rằng mối quan hệ trong hôn nhân là điều quan trọng đối với mỗi gia đình, Hội...

Ngày 24/12 – Sự Giáng Sinh Của Ngài Và Sự Sinh Lại Của Chúng Ta

“Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là...

Bài Giảng Video

                            Download article as PDF

Dạy Cho Thế Hệ Kế Tiếp Đường Lối Chúa – Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng – BGCN 05/06/2016

Loisusong.net – Hội thánh có giới trẻ là hội thánh có tương lai, bởi lẽ đó, hội thánh cần đặc biệt...

Vụ Công Khai Danh Sách Khách Hàng Asley Madison* Và Những Điều Cần Lưu Ý Cho Hội Thánh

Hãy Nhận Thức Rằng Chức Vụ Đi Đôi Với Trách Nhiệm Tôi biết rằng điều không dễ, nhưng từ chức trong yên...

Show Buttons
Hide Buttons