Trang chủ


 

Đại Hội Nữ Giới 2014

Tuần trước, hai ngày 17-18/10 đã trở thành hai ngày hội thật vui cho các chị em phụ nữ Hội thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời mà...

Xem thêm...