Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Tag: , , , ,

Ngày 20/01 – Nhớ Lại Điều Đức Chúa Trời Còn Nhớ

“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta còn nhớ về … lòng nhơn từ của ngươi lúc đang thơ…”...

Ngày 17/01 – “Ấy Chính Là Cứu Chúa”

“Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (Giăng 20:28) Chúa Giê-su nói với người đàn...

Ngày 04/01 – Một Đời Sống Với Năng Lực Bước Theo

“Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được; nhưng rồi sau ngươi sẽ...

Ngày 03/01 – “Sao Hiện Giờ Tôi Không Thể Theo Chúa Được?”

“Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được?” (Giăng 13:37) Có những...

Ngày 02/01 – Mây Và Tối Tăm

“Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài…” (Thi thiên 97:2) Một người chưa được sinh lại bởi Thánh Linh...

Ngày 29/12 – “Và Mỗi Đức Tính Chúng Ta Có Được”

“…Các suối tôi đều ở trong Ngươi” (Thi thiên 87:7) Cưú Chúa chúng ta không hề làm công việc...

Ngày 27/12 – Sự Tiếp Tục Biến Cải

“…Nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu”...

Ngày 25/12 – Đi Trong Sự Sáng

“Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng huyết của Đức Chúa Giê-su,...

Ngày 22/12 – Chia Sẻ Trong Sự Tha Tội

“Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta...

Ngày 09/12 – Sự Dâng Hiến Của Đời Sống Thiên Nhiên

“Vì có chép rằng Ap-ra-ham có hai con trai: một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ...

Show Buttons
Hide Buttons