Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Tag: , , , , , ,

Đời Sống Sau Cánh Gà Của Carl-Gustav Severin

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Người đối thoại với trang 316news lần này lại là nhà truyền đạo...

Ngày 23/12 – Đời Sống Giấu Kín

“…Sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:3) Thánh Linh của Đức...

Ngày 13/12 – Đời Sống Tuyệt Diệu

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng...

Đức Chúa Trời Là Trung Tâm Của Đời Sống Chúng Ta | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 03/12/2017

Loisusong.net – Mỗi một ngày bước đi với Chúa, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử...

Tại Sao Đời Sống Thật Khó Khăn?

Tại sao người ta bị ung thư? Tại sao có những cơn động đất hủy diệt cả những thành phố? Tại sao người...

Ngày 30/08 – “Sự Vui Mừng Của Ta Sự Vui Mừng Các Ngươi”

Sự vui mừng nào mà Chúa Giê-su đã có? Không nên lẫn lộn giữa sự vui mừng và sự sung sướng. Thực ra, đây...

Ngày 26/05 – Đời Sống Biết Ngài

“…Hãy đợi trong thành [Giê-ru-sa-lem] cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao” (Lu-ca 24:49)...

Sự Bận Rộn Ngăn Cản Đời Sống Chúng Ta Với Chúa | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 16/04/2017

Loisusong.net – Cuộc sống hiện đại đang khiến con người ngày càng trở nên bận rộn hơn. Chúng ta bận rộn...

Động Cơ Dẫn Lái Đời Sống Của Bạn | Chad Hammond | BGCN 02/04/2017

Nếu bạn có một chiếc xe, thì bộ phận quan trọng nhất để chiếc xe có thể hoạt động được phải là...

Ngày 18/03 – Đời Sống Đức Tin Của Áp-ra-ham

“Người đi mà không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8) Trong Thánh kinh Cựu ước, sự liên hệ của một...

Show Buttons
Hide Buttons