Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Tag: , , , ,

Ngày 19/01 – Lòng Bạn Có Luôn Tươi Mới Đối Với Mọi Sự Không?

“Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng...

Ngày 03/01 – “Sao Hiện Giờ Tôi Không Thể Theo Chúa Được?”

“Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được?” (Giăng 13:37) Có những...

Ngày 07/11 – Sức Mạnh Vô Song Của Sự Cầu Nguyện

“Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy...

Ngày 05/09 – Những Dòng Sông Của Đời Sống Chảy Vượt Xa

“Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình” (Giăng 7:38) Một dòng sông luôn...

Ngày 03/09 – Của Ngài!

“Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con” (Giăng 17:6) Một người truyền giảng là một người đã...

Ngày 01/09 – Một Đời Sống Của Sự Hy Sinh Trong Sạch Và Thánh Khiết

“Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình”(Giăng 7:38) Chúa Giê-su không hề...

Ngày 24/08 – Sự Hy Sinh Và Tình Bằng Hữu

“Ta đã gọi các ngươi là bạn hưũ ta” (Giăng 15:15) Chúng ta sẽ không bao giờ biết được niềm vui của...

Ngày 21/08 – “Về Phần Ta, Song, Ngài”

Có bao giờ tôi đến tại một điểm của đời sống mà tại đó tôi có thể nói lên, “Về phần tôi nhưng...

Công Việc Của Đức Thánh Linh | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 06/08/2017

Điều gì khiến Hội thánh trở nên khác biệt với những hội ngoài đời? Đó là trong Hội thánh có sự hiện...

Quyền Năng Chưa Được Khai Thác | Chad Hammond | BGCN 30/07/2017

Loisusong.net – Có thể chúng ta đã được nghe rất nhiều về Đức Thánh Linh, nhưng không phải ai cũng đã khai...

Show Buttons
Hide Buttons