Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Tag: , , , ,

Hội Nghị Hiệp Nhất Các Hội Thánh “Lời Sự Sống”

Đầu tuần này tại Kiev khởi động Hội nghị hiệp nhất do Hiệp hội các Hội thánh Lời Sự Sống Ukraine tổ...

Show Buttons
Hide Buttons