Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Trở Thành Cơ Đốc Nhân Hạnh Phúc | Mục Sư Nguyễn Quang Hòa | BGCN 31/12/2017

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Hạnh phúc có lẽ đang là nhu cầu rất lớn của nhiều người trong xã...

Chúng Ta Là Một Gia Đình | Mục Sư Nguyễn Quang Hòa | BGCN 24/09/2017

Loisusong.net – Mỗi chúng ta đều có gia đình của riêng mình, đó là gia đình thuộc thể ở trên đất này....

Đức Chúa Trời Biến Từ Ít Thành Nhiều Nếu… | Mục Sư Nguyễn Quang Hòa | BGCN 13/08/2017

Loisusong.net – Đức Chúa Trời có thể biến những thứ rất nhỏ trở nên những điều rất lớn lao. Ví như...

Chiến Thắng Sự Ngã Lòng | Mục Sư Nguyễn Quang Hòa | BGCN 07/05/2017

Loisusong.net – Kinh thánh cho chúng ta biết về một con người, một tôi tớ rất vĩ đại của Chúa, người đã...

Làm Thế Nào Để Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng | Mục Sư Nguyễn Quang Hòa | BGCN 12/03/2017

Loisusong.net – Công vụ sứ đồ 2: 42-47 như là một bức tranh đẹp và sống động, miêu tả về đời sống...

Món Quà Tặng Chúa – Mục Sư Nguyễn Quang Hòa – BGCN 18/12/2016

Loisusong.net – Chúa Giê-su đã giáng sinh làm con người, Ngài đã trở thành một món quà vô cùng ý nghĩa cho...

Trở Thành Muối Và Ánh Sáng Cho Thế Gian – Mục Sư Nguyễn Quang Hòa – BGCN 09/10/2016

Loisusong.net – Chúa Giê-su ví những môn đồ của Ngài là muối và ánh sáng của thế gian (Ma-thi-ơ 5:13-16)....

Giữ Tấm Lòng Nơi Chúa – Mục sư Nguyễn Quang Hòa – BGCN 17/07/2016

Kinh thánh, sách Châm ngôn 4: 23 có chép: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự...

Làm Sạch Đền Thờ – Mục sư Nguyễn Quang Hòa – BGCN 13/03/2015

Loisusong.net – Khi Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đến đền thờ và tại đó Chúa Giê-su đã đuổi...

Trò Chuyện Cùng Mục Sư Nguyễn Quang Hòa Trước Kỳ Đại Hội Thanh Niên

Đại hội thanh niên Lời Sự Sống sắp diễn ra. Đây là kỳ đại hội đầu tiên của thanh niên, thay cho những...

Show Buttons
Hide Buttons