Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Tag: , , , , ,

Lễ Tốt Nghiệp Khóa Học Kinh Thánh Năm 2017

Loisusong.net – Trong suốt những năm qua, Hội thánh Lời Sự Sống luôn mở các khóa học Kinh thánh khác nhau...

Lế Tốt Nghiệp Khóa Học Kinh Thánh Năm I Tại Móng Cái

Loisusong.net – Vào ngày 10/11 vừa qua, Hội thánh Lời Sự Sống tại Móng Cái đã diễn ra buổi lễ bế mạc...

Lễ Tốt Nghiệp Khóa Học Kinh Doanh Hiệu Quả 2016-2017

Loisusong.net – Sau 48 bài học, ngày 15/04/2017 khóa học kinh doanh hiệu quả 2016 – 2017 đã chính thức kết...

Lễ Tốt Nghiệp Khóa Học Kinh Thánh Năm 2016

Loisusong.net – Đại mạng lệnh mà Chúa truyền bảo những người tin theo Ngài ấy là đem Tin Lành tới muôn...

Lễ Tổng Kết Khóa Học Kinh Thánh Lời Sự Sống Năm 2 Tại Quảng Ninh

Loisusong.net – Ngày 17/11/2016 vừa qua trường khóa học Kinh thánh năm 2 tại Quảng Ninh đã tổ chức buổi lễ...

Lễ Tốt Nghiệp Các Khóa Học Kinh Thánh Tại Hà Nội

Loisusong.net – Tuần trước, vào thứ bảy ngày 28/11, Hội thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam đã long trọng tổ...

Show Buttons
Hide Buttons