Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Hội Thánh Kiêng Ăn Cầu Nguyện 3 Ngày Trong Tháng 4

<b>Hội Thánh Kiêng Ăn Cầu Nguyện 3 Ngày Trong Tháng 4</b>

Loisusong.net – Vừa qua, hội thánh kiêng ăn cầu nguyện 3 ngày tại tòa nhà hội thánh. Trong 3 ngày này đã có nhiều con cái Chúa tại Hà Nội, cũng như các tỉnh thành khác đến với buổi cầu nguyện và tìm kiếm Chúa. Có nhiều anh chị em ở xa, nhưng rất trung tín tham dự nhóm cầu nguyện hằng tháng dù trời có mưa hay lạnh.

Với nhiều người, đặc biệt là các mục sư, người chăn bầy, hằng tháng Hội thánh kiêng ăn cầu nguyện đã trở nên rất đỗi quen thuộc. Chính trong những ngày cầu nguyện, khi mà cả Hội thánh đồng lòng tìm kiếm Chúa, đã có nhiều sự bày tỏ cũng như lời tiên tri được Chúa nói một cách mạnh mẽ.

2015-04-11 Cau nguyen (2)

Hết lòng tìm kiếm Chúa

Những anh chị em đến với buổi nhóm đều đặt lòng cầu nguyện cho hội thánh, cho đất nước. Với tinh thần xin Thánh Linh Chúa dẫn dắt, tìm kiếm Chúa và mong mỏi sự hiện diện của Chúa tràn đầy trong 3 ngày kiêng ăn cầu nguyện. Cũng bởi tấm lòng khao khát, nên trong những ngày này sự hiện diện của Chúa rất mạnh mẽ, nhiều người đã trải lòng mình trước Chúa, sự tươi mới đến trên đời sống mỗi người, có ai đó nhận được lời tiên tri, ai đó nhận được sự khích lệ… Tất cả đều vui mừng và hết lòng tìm kiếm Chúa.

Thời điểm này đang là thời điểm chuyển giao giữa 10 năm đã qua và “10 năm vàng” kế tiếp. Cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong 10 năm lập nền, thấy được sự dẫn dắt của Chúa trên hội thánh của Ngài. 10 năm tiếp theo sẽ còn phước hạnh hơn nữa, nhưng cũng Hội thánh cần đặt sự trông cậy Chúa nhiều hơn nữa. Cũng vì vậy, cả Hội thánh cùng đồng lòng cầu nguyện cho thời điểm chuyển giao này. Xin Chúa trang bị cho con cái Chúa những khí giới thuộc linh để sắn sàng bước vào chặng đường mới kết quả cho Chúa.

Trong tháng này, Hội thánh cũng không quên cầu nguyện cho những sự kiện sẽ diễn ra thời gian tới, cho khâu chuẩn bị, đặt biệt là tấm lòng của dân sự chờ đón sự hiện diện của Chúa, sự bày tỏ và ý muốn Chúa qua sự kiện này.

Kết thúc 3 ngày kiêng ăn cầu nguyện phước hạnh, các con cái Chúa ra về trong niềm vui mừng, chờ đón những điều Chúa sắm sẵn cho hội thánh Ngài trong thời gian tới.

– Hoàng Thắm –
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons