Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

BGCN 19/07/2015: Hội Thánh Là Nơi Dành Cho Tất Cả Mọi Người

<b>BGCN 19/07/2015: Hội Thánh Là Nơi Dành Cho Tất Cả Mọi Người </b>

Loisusong.net – Tin Lành theo Mác chương 11 câu 17: “Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: Há chẳng có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao?“. Chúa Giê-su coi đền thờ là nhà của Ngài. Chúng ta có coi Hội thánh là nhà của chúng ta? Ai cũng muốn làm những điều tuyệt vời nhất cho ngôi nhà của mình, nhưng bạn đã dành những điều đó cho Hội Thánh chưa? Các bạn ơi, hãy là những người chủ nhà tuyệt vời và hiếu khách vì Hội thánh không phải chỉ là nhà của chúng ta, mà còn là thân thể của Đấng Christ.

BGCN 19/07/2015: Hội Thánh Của Đức Chúa Trời – Mục sư Nguyễn Quang Hòa

Bài giảng audio:


Nghe thêm bài giảng hơn tại đây.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons